Ana Səhifə » Fayllar » Gəmiricilər

Dovşanlar
08.04.2010, 20:24
 
 
 

 
Bala Dovşanların Bəslənməsi

Dovşan balaları üçün bəsləmə ana südünü kifayət qədər alması ilə başlar. Bala bir dovşan anasından 30 elə 45 gün süd əmməsi lazımdır. Burada onların kifayət qədər süd əmmələri çox əhəmiyyətlidir. çünki ana südü ilə lazımlı immunitet işçilərini al/götürməkdədirlər. balalar bu immunitet işçilərini ana südü xaricində başqa heç bir qidadan al/götürə bilməzlər. Burada süd yalnız dovşan südü olmalıdır. yəni yeni al/götürdüyünüz balanız erkən süddən kəsildi isə balanın süd ehtiyacı var deyə inək südü verilməməlidir. Çünki inək südü ilə dovşan südü, inşa baxımından böyük fərqliliklər ehtiva edər. və bu fərqliliklər bala dovşanlara zərər verər.
dovşan balaları 15 gündəlik olduqdan sonra ana südü ilə birgə quru yonca-quru saman və pelet yem istehlak etməyə başlarlar. bu yüzdən al/götürdüyünüz bala çox kiçik isə ona bu tip qidalar verilə bilər. quru yonca-quru saman ol/tapıla bilmədiyi zaman yonca unlu pelet yemlərdə eyni faydanı təmin edəcək. əyər bu yemlər olmadığında dovşan nəcisində yumşalmalar başlar.
bala bir dovşan 1 aylıqkən süddən kəsildiyi zaman ortalama 400 - 600 qr canlı ağırlığa sahib olar. Onu al/götürdüyümüzdə ağırlığını nəzarət edərək erkən süddən kəsilib kəsilmədiyini anlarıq. erkən süddən kəsilən bir balaya daha etinalı yaxınlaşmamız lazım olacaq.
Dovşanların bəslənməsində digər bir nöqtədə onlara tərəvəz və meyvə vermənin zamanıdır. Bu qidalar sulu qida olduqlarından 3 aylıq yaşdan əvvəl verilmələri uyğun olmaz. çünki həzm sisteminin inkişafı tam olaraq reallaşmamışdır. dovşanımız 3 aylıq olduqdan sonrada ancaq həftə 1-2 dəfə bu qidalar verilə bilər. bunların hər gün verilməsidə uyğun deyil.
Dovşanlarda Bəslənmə
Dovşanların həzm sistemi digər evcil heyvanlarımızdan fərqlilik göstərməkdədir. Bu fərqlilik onların qidalardan, xüsusilə tündümlərində( kor bağırsaq) ki fermentatif xarakterli mikroorqanizmlər sayəsində faydalanmalarından qaynaqlanmaqdadır. Dovşanların qidalardan optimum fayda təmin edə bilmələri üçün tündümlərində istənilən səviyyədə bir mikroorqanizm birliyin təmin edilmiş olması lazımdır. Bu birliyin təmin edilməsi də bala dovşanların süddən kəsilməsindən dərhal sonra başlar. Yəni süddən seqmentdən sonrakı bala dovşanların bəslənməsi onların həyatının geri qalanını birbaşa təsir etməkdədir. Bu dövrdəki hər hansı bir səhv bəslənmə geri dönüşü olmayan defektlere yol açar. Digər evcillərimizin yem növlərinə baxıldığı zaman, yetkin və bala heyvanların yemlərinin fərqli olduğunu görərik. Eyni vəziyyət dovşanlarda da söz mövzusudur. Bu yüzdən dovşanlara yem alınarkən onun yaşı göz qarşısında saxlanılmalıdır.
Dovşanlara veriləcək qidalardan bəhs edəcək olsaq, süddən kəsilən balalara veriləcək qidaların nəm nisbəti çox aşağı olmalıdır. Bunun səbəbi yenə tündümlərində ki mikroorqanizm birliyi ilə əlaqəlidir. Yüksək nəm ehtiva edən qidalar dovşanların tündümlərində daha fərqli mikroorqanizmlərin inkişafına səbəb olmaqda və istənilən mikro flora səviyyəs(n)i inkişaf edə bilməməkdədir. Bunun nəticəsində dovşanlarda ishal inkişaf etməkdədir. Xüsusilə gənc yaşlarda bəslənmə pozuqluğuna bağlı inkişaf edən ishal faktlarında balaların xilas olma şansı çox aşağı. Bu yüzdən süddən seqmentdən sonra nəm nisbəti çox aşağı quru ot ( quru yonca-quru saman) və pelet yem verilməsi lazımdır.
Bəslənmədə kobud and ( quru ot ) əhəmiyyəti çox çoxdur. Bunun bir neçə səbəbi vardır. Bunlardan biri ; dovşanların mədələri araşdırıldığı zaman əzələ strukturlarının çox zəif olduğu müşahidə edilməkdədir. Bu səbəblə mədədə yığılan yem bloku bağırsaqlara asanca gedməməkdədir. Bu blokun bağırsaqlara itələnilə bilməsi üçün mədəyə yeni bir and girməsi lazımdır. Bu vəziyyətdə dovşanlar davamlı bir bəslənmə içindədirlər. Mədəyə davamlı pelet yem girişi də həzm sistemini yormaqdadır. Burada dövrəyə ağırlıq tərəfindən yüngül həcm tərəfindən yüksək tutumlu quru otlar girməkdədir. Kobud yemlərin tündümdə fermente edilməsi ilə də, vitamin ( xüsusilə B və K ) və zülal əmilimi təmin edilər. Dovşanlar kobud yem olaraq quru yoncanı böyük bir iştahla istehlak edərlər. Quru yoncanın digər bir üstünlüyü də vitamin A baxımından zəngin oluşudur. Vitamin A' da balaların inkişaf/gəlişim dövrlərində ki ən əhəmiyyətli işçilərindən biridir. Əsla unudulmaması lazım olan fakt, bu otların yaş olaraq verilməməsidir. Quru yonca ol/tapılmadığı təqdirdə, yonca unlu pelet yemlər ilede uyğun bir bəslənmə təmin edilmiş olar.
Dovşanların digər yem ehtiyacı yuxarıda da ifadə etdiyim kimi pelet yemlərdir. Heyvanlarda pelet yem verilməsinin səbəblərinin ən başında, and homogen bir şəkildə dağılmış olmasıdır. Təbii bu da balanslı bir bəslənmə deməkdir. Dovşanlara qarışıq yem verildiyində içərisindən xoşuna gələnləri seçərək yediyi müşahidə edilə bilər. Bu vəziyyət yalnız dovşanlara xüsusi deyil, bütün evcillərdə müşahidə edilən bir vəziyyətdir. Pişik-it mamaları da buna görə homogen bir quruluşa malikdir. Son olaraq, dovşanlara gündəlik təzə su verilməsi unudulmamalıdır.
Dovşanlarda Dırnaq Baxımı
Dovşanlarda dırnaq baxımı periodik edilməsi lazım olan işlərdən biridir. Təbiətdə dovşanların ayaqları davamlı sərt zəminə basdığından və qırxılma hərəkəti etdiyindən dırnaqları aşınmaqdadır. Ancaq evimizdə bu vəziyyət tam tərsi bir vəziyyət göstərir. Bu yüzdən zamanla dovşanımızın dırnaqları uzanmaqdadır. Bu yüzdən müəyyən sıxlıqlarla dovşanımızın dırnağını kəsməmiz lazımdır. Kəsmədiyimiz təqdirdə normaldan çox bir uzanma göstericek, zamanla səhv yerə basma və dırnaq qırılmaları nəticəs(n)i ortopedik problemlər ortaya çıxacaq. Ayrıca uzun dırnaqlar bizə də zərər vercektir.
Dovşanlarımızın dırnaqlarını araşdırdığımızda müşahidə edilən iki hissə vardır. Bunlar canlı və ölü qisimlərin olduğu hissələrdir. dırnaq seqmenti edəcəyimiz zaman canlı toxunun 0.5-1 sm qarşısından qayçıla kəsilməsi uyğundur. Burada gabiotan tipdə dırnaq qayçıları seqment baxımından uyğundur.
Dovşanlarda Qəfəs Uyğunlaşmas(n)ı
Dovşanlar üçün qəfəsləri çox əhəmiyyət daşımaqdadır. Bunun səbəbi isə qəfəslərində özlərini etibarda hiss etmələridir. Sığındıqlarını və saxlandıqları etibarlı bir yer olduğunu qəbul etmələri lazımdır. Dovşanların qəfəslərini sevə bilmələri üçün buna ehtiyacları vardır. Bu səbəblərdən ötəri onu qəfəsindən çıxararkən və ya içəri soxarkən məcbur etməməliyik. Bu hərəkət onun qəfəsinə olan etibarını zədələyəcək. Dovşanımızı yaxşı bir şəkildə öyrətdiyimizdə onu istədiyimiz zaman qəfəsinin içərisinə girməsini təmin edə bilərik. Bu təhsillərdə sevgi və səbir çox əhəmiyyətlidir. Birdə dovşanımızın yaşı təhsildə əhəmiyyət daşımaqdadır. Dovşanımızın təhsili tam olaraq qəbul edə bilməsi üçün ən az 3 aylıq bir yaşda olmalıdır. Bu yaşdan əvvəl verilən təhsillər tam istənildiyi bir səviyyəyə gələ bilməməkdədir. Bu yüzdən həm qəfəsinə alışması həm də təhsilə həzzilənməsi baxımından 3 aylıq olana qədər o istəmədiyi müddətcə qəfəsindən çıxarılmaması lazımdır. Qəfəsin qapağı açıq olduğunda onsuz da/zatən o istədiyi zamanlarada çölə çıxacaq. Amma qəfəsin qapağının açıq olmasına diqqət etməliyik, çünki çöldə qorxduğunda dərhal saxlanacaq yer/yeyər axtaracaq və böyük bir ehtimalla qəfəsinə qaçacaq.
Dovşan bəsləyənlərində fərq etdiyi bir vəziyyət, dovşanların işığı az olan yerləri sevməsidir. Evdə də ümumiyyətlə qaranlıq yerləri çox sevərlər. Bu yüzdən qəfəslərindədə bağlı bir mühitin olması onları xoşbəxt edəcək. dovşanımızın qəfəsinə belə bağlı bir dovşan evi qoya bilərsiniz.
 
Dovşanlarda Tualet Təhsili
Dovşanlarda tualet təhsili olarmı görəsən deyə bir çox adam düşünə bilər. Bəli belə bir təhsil verə bilmək mümkün. Əvvəlcə burada dovşanımızın yaşıda əhəmiyyət qazanır. Dovşanlar 3 aylıqdan əvvəl al/götürdükləri təhsilləri tam al/götürə bilmirlər. Yəni yaxşı bir təhsilin verilə bilməsi üçün dovşanımızın 3 aylıq bir yaşı keçməsi lazımdır. Bu yaşdan əvvəl təbii alışdımalara davam etməliyik. Amma təhsilin nəticələrini 3 aylıq bir yaşdan sonra ala bilərik.
 
Dovşanlara tualet təhsili verərkən bilməmiz lazım olan bəzi şeylər var. Dovşanlar stress olduqlarında nəcisləmə meyli göstərməkdədirlər. Onu qəfəsinin xaricindəykən çox stressə soxmamalıyıq. Bizə alışması üçün zaman tanımalıyıq. Xüsusilə başlanğıcda bizə gəlməkdən, qucağa alınmaqdan xoşlanmağa bilərlər. Bu yüzdən o bizə gəlmədən, qucağımıza çıxmağı öz istəmədən onu məcbur etməməliyik. Bir müddət sonra onsuz da/zatən özü bizə gəlməyə çalışacaq. Əksinəni etdiyimiz müddətcə dovşanımız stressə girəcək və olduğu bölgəyə dışkılamaya çalışacaq.
 
Normalda dovşanlar qəfəslərində bir bölgəyə tualetlərini etmə meylindədirlər. Ona bir tualet kabı al/götürdükdən sonra içinə bir miqdar talaş qoymalısınız. Daha sonra qəfəsinin içindəki nəcisləri bu kobud qoyun. ayrıca bir qisim talaşıda sidiyi ilə isladaraq bu tualet kabının içinə qoyun. Bu tətbiqi tualet kabına edənə qədər tətbiqlisiniz. Dovşanınız ilk olaraq sizə gəldiyində tualet təhsilini tam al/götürmədikcə, qəfəsinin çölündə çox gəzməsinə icazə verməyin. Məsələn gündəlik olaraq qəfəsinin qapısını açıq buraxın 1-2 saat, qəfəsindən çölə çıxması içində onu məcbur etməyin, buraxın o istədiyi zaman çölə çıxsın.
 
Dovşanınızın qəfəsində də yemliyi bir az yüksək bir yerə geyin. Yoxsa tualetini bu kobud etmə meylinə girə bilər. Əgər tualetini bura etməyə başladı isə, bu kabı tualet kabı olaraq istifadə etməyə davam edin/əldə et. yem qoymaq üçün başqa bir qab istifadə etməyə başlayın.
Kateqoriya: Gəmiricilər | Müəllifi: Admin
Baxılıb: 28279 | Yükləmə: 0 | Şərhlər: 8 | Reytinq: 3.7/39
Bütün Şərhlər: 8
8 agamaliyev-neriman  
0
Dovsanlar cox sirin heyvandir bilen varsa yaza biler dovsan nece ayliginda balalayir

7 mursalovkenan  
0
Zehmet olmasa yazardiz ev dovwanina su vermek olar?

6 ELSEN  
0
MENIMDE QARA DOSANIM VAR .COX COX SIRINDI

5 ulya  
0
mende bala dovsan var iki dene erkek disi agappaq bapbalacadilar qismet olsa boyuyub balaladiqlarinda satmaq fikrim var istiyen olsa desin:)

4 Terlan  
0
Men VELIKAN sotlu dovsan almaq isteyirem.Kim de varsa menimle elaqe saxlasin 0506794856.0557009435 xahis edirem zeng vurun

3 kemale  
0
menim bir dovsanim var qaradi bala dovsandi bapbalacadi cox sirin ve sevimlidi onu mene yeni ilde aldilar

2 Etibar Turan  
0
Biz də bir dovşan almışıq elə indicə....Çox şirindir )))

1 Admin  
0
groupjump bala dovşanlar çox gözəl olurlar

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]